Vrienden van Kamerkoor Salland

DSC 7732Wilt u vriend worden van Kamerkoor Salland ?

Het is een hele uitdaging om het kwaliteitsniveau van ons meer dan 10 jaar bestaande Kamerkoor Salland te behouden en zo mogelijk nog verder te verbeteren.

Uiterste inzet van dirigent en koorzangers zijn daarvoor vereist, maar ook de bemoedigende en financiële steun van muziekliefhebbers die ons koor een warm hart toedragen zijn daarbij meer dan welkom.

Als u één van die muziekliefhebbers bent, dan vragen wij u ons te steunen door Vriend te worden van Kamerkoor Salland.

U bent al vriend van Kamerkoor Salland voor de bescheiden bijdrage van € 25,- per persoon per jaar.
Als tegenprestatie krijgt u als vriend van Kamerkoor Salland jaarlijks een gratis toegangskaart toegestuurd.
Deze kaart kunt u gebruiken voor een van de concerten die Kamerkoor Salland in dat jaar geeft.
U ontvangt de kaart in december, zodat u deze desgewenst al voor het Nieuwjaarsconcert kunt gebruiken. Deze kaart behoudt overigens zijn geldigheid ook in de daarop volgende jaren.

U kunt zich als vriend(en) aanmelden door middel van automatische incasso óf door overmaking van het gewenste bedrag.
Voor elke betaalwijze kunt u een bijbehorend formulier downloaden.

    Met het machtigingsformulier machtigt u onze penningmeester om jaarlijks (tot wederopzegging) het door u gekozen bedrag via automatische incasso te innen.
    Met het aanmeldformulier meldt u zich aan en maakt u vervolgens zelf het bedrag over.

In beide gevallen dient u het door u gekozen formulier volledig ingevuld én ondertekend te verzenden naar het daarin vermelde adres.
De penningmeester stuurt u vervolgens een bevestiging toe mét de bijbehorende toegangskaart(en).

Download hier het gewenste formulier:
    Machtiging voor automatische incasso
    Aanmeldformulier voor overschrijving

 Wij hopen van harte u binnenkort als Vriend te mogen verwelkomen!

 Terug

Steun ons door vriend te worden van Kamerkoor Salland!
© 2024 Kamerkoor Salland. Designed by JoomShaper